| Przydatna wiedza dla przedsiębiorcy

Barter – na czym polega, jak go udokumentować i jak rozliczyć?
 1. Na czym polega barter?
  1. Czy jeśli część należności rozliczymy wymianą towarów lub usług, a część wycenimy do zapłaty, dalej można mówić o barterze?
 2. Czy barter jest legalny?
 3. Czy barter wymaga umowy?
 4. Jak sporządzić umowę barterową?
  1. Co powinna zawierać umowa barterowa?
  2. Co warto zawrzeć w umowie o barter?
 5. Czy barter trzeba rozliczyć?
 6. Czy barter wymaga wystawienia faktury?
 7. Jak wystawić fakturę do transakcji barterowej?
 8. Czy transakcja barterowa wymaga rozliczenia VAT-u?
  1. Czy VAT od barteru można odliczyć?
  2. Czy wydatek dot. umowy barterowej można wrzucić w koszty?


Na czym polega barter?

Barter jest równie stary jak handel i zdecydowanie starszy niż pieniądze.

Mówiąc najprościej, barter to bezgotówkowa wymiana towarów, usług lub towarów i usług. Barter jest rodzajem transakcji handlowej, podczas której obie strony wymieniają towary/ usługi o takiej samej wartości. Każda ze stron jest jednocześnie nabywcą i sprzedawcą. Co ważne, założeniem barteru jest całkowite wyeliminowanie rozliczenia pieniężnego.

Czy jeśli część należności rozliczymy wymianą towarów lub usług, a część wycenimy do zapłaty, dalej można mówić o barterze?

Nie. Barter to wymiana towarów/ usług lub towarów i usług, która zakłada całkowite wyeliminowanie płatności pieniężnych. Jeśli rozliczenie jest w części pieniężne, a w części polega na wymianie towarów i usług, mamy do czynienia z częściową kompensatą zobowiązań.

Czy barter jest legalny?

Tak, barter jest legalny. Należy pamiętać, że transakcja barterowa wymaga zawarcia między stronami odpowiedniej umowy oraz właściwego rozliczenia transakcji.

Czy barter wymaga umowy?

Tak. Transakcja barterowa wymaga zawarcia między stronami umowy, tzw. umowy barterowej. Każda ze stron bowiem musi złożyć oświadczenie woli. Umowy o barter nie znajdziesz w Kodeksie cywilnym, ale sporządzenie jej będzie dla Ciebie zabezpieczeniem przed ewentualnymi roszczeniami ze strony kontrahenta.

UWAGA: Umowa barterowa może być zawarta zarówno pisemnie, jak i ustnie.

Jak sporządzić umowę barterową?

W praktyce najlepiej sporządzić umowę pisemną.

Co powinna zawierać umowa barterowa?

Do niezbędnych elementów umowy o barter należą:

 • Dane stron zawierających umowę
 • Data zawarcia umowy
 • Data wykonania umowy
 • Określenie przedmiotu umowy wraz z jego wartością.

Co warto zawrzeć w umowie o barter?

Jak w każdej umowie dot., np. wykonania danej usługi, taki i w umowie o barter warto zawrzeć informacje dotyczące:

 • Okoliczności ewentualnego rozwiązania umowy
 • Kary za niewywiązanie się z umowy
 • Kwestie dotyczące rozwiązywania ewentualnych sporów.

UWAGA: Umowa barterowa może mieć charakter cykliczny i może być przedłużana wraz z przedłużaniem współpracy.

Czy barter trzeba rozliczyć?

Mimo iż barter zakłada wyeliminowanie obrotu pieniądza, to każda ze stron umowy zyskuje przychód – w postaci towaru lub usługi o określonej wartości. W praktyce wartość tego przychodu będzie równa kosztowi poniesionemu przez stronę umowy. Pamiętajmy, że w barterze wymieniamy towary/ usługi o równej wartości.

UWAGA: Transakcja barterowa może nie wiązać się z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego, ale wymaga wpisu do KPiR.

Czy barter wymaga wystawienia faktury?

Tak, obie strony umowy barterowej powinny wystawić fakturę sprzedażową oraz odnotować transakcję w księgach rachunkowych.

Jak wystawić fakturę do transakcji barterowej?

Fakturę do transakcji barterowej wygenerujesz m.in. w programie do faktur abcFaktury, programie sprzedażowo-magazynowym mpFaktura oraz w programie do prowadzenia firmy mpFirma. W zależności od specyfiki Twojej działalności na fakturze może znaleźć się dopisek dotyczący zwolnienia w VAT-u, dokument może być dwujęzyczny, w języku obcym, w obcej walucie itp.

Czy transakcja barterowa wymaga rozliczenia VAT-u?

Jeśli podmiot umowy jest czynnym płatnikiem VAT, tak. Aby obliczyć wartość podatku, należy uwzględnić wartość podaną w umowie barterowej. Podczas wystawiania faktury wybieramy stawkę właściwą dla danego towaru lub danej usługi.

Czy VAT od barteru można odliczyć?

Tak. Stosujemy tutaj standardowe wytyczne.

Czy wydatek dot. umowy barterowej można wrzucić w koszty?

Tak. Tutaj także stosujemy standardowe wytyczne.

Jeśli szukasz oprogramowania, w którym wygenerujesz fakturę do umowy o barter lub aplikacji, w której odnotujesz zawarte umowy (także barterowe) wraz z ich terminem wygaśnięcia, skontaktuj się z nami.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Aby Twoja firma mogła odnosić sukcesy

musisz wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia