|

Obowiązkowy KSeF od 2026 roku – najnowsze informacje!

Ministerstwo Finansów ogłosiło koniec audytu KSeF. Już w 2026 roku KSeF będzie obowiązkowy. Obligatoryjne korzystanie z KSeF będzie wdrażane w Polsce w dwóch etapach. Sprawdź, czy dotyczy to także Twojej firmy!

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma umożliwiająca wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych – e-Faktur. e-Faktury natomiast to dokumenty zgodne ze schemą KSeF – formatem szczegółowo określonym przez Ministerstwo Finansów. Docelowo e-Faktury mają być jedną dopuszczalną formą dokumentowania transakcji na polskim rynku B2B, a więc w relacjach business to business - między firmami.

Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy?

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów obowiązek korzystania z KSeF wejdzie w życie w 2026 r. W pierwszej kolejności obejmie firmy, których sprzedaż w roku 2025 przekroczy 200 mln zł. Mówimy o wartości sprzedaży wraz z podatkiem. Takie podmioty będą obligatoryjnie korzystać z KSeF już od 1 lutego 2026 r. Pozostali przedsiębiorcy poczekają do 1 kwietnia 2026 r.

Obowiązkowy KSeF - dla kogo?

Docelowo z KSeF korzystać będą wszyscy polscy przedsiębiorcy uczestniczący w obrocie gospodarczym na rynku B2B.

Jak przygotować się do obsługi KSeF?

Rozwiązania do obsługi sprzedaży od BinSoft, np. mpFirma, mpFaktura, abcFaktury – zarówno w wersji desktopowej (instalowanej na komputerze), jak i online (dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej) już są przygotowane do obsługi KSeF. Na bieżąco monitorujemy najnowsze wytyczne MF i jesteśmy gotowi, aby dostosować aplikację do ewentualnych zmian ogłoszonych przez ministerstwo. Jeśli na co dzień pracujesz w aplikacjach dostarczanych przez BinSoft, jesteś gotowy na KSeF.

Aby Twoja firma mogła odnosić sukcesy

musisz wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia