|

Praca zdalna okazjonalna 2023 – zasady

Praca zdalna okazjonalna 2023 – zasady

Okazjonalna praca zdalna zaczęła obowiązywać 7 kwietnia 2023 r. Dowiedz się, czy zgodnie z najnowszymi przepisami możesz skorzystać z pracy zdalnej okazjonalnej. Sprawdź, jakie zasady trzeba spełnić, aby przejść na home office, kiedy sytuacja tego wymaga.

 1. Praca zdalna okazjonalna - definicja
 2. Praca zdalna okazjonalna – od kiedy?
 3. Praca zdalna okazjonalna – wymiar
 4. Praca zdalna okazjonalna - wniosek
  1. Elektroniczny wniosek o okazjonalną pracę zdalną
 5. Praca zdalna okazjonalna - obowiązki pracodawcy
 6. Praca zdalna okazjonalna - pytania i odpowiedzi
  1. Czy niewykorzystane dni z puli przyznanej na dany rok kalendarzowy przechodzą na rok następny?
  2. Czy, jeśli zawnioskuję o pracę zdalną w dniu, w którym zgodnie z moim rozkładem pracy pracuję 12 godzin, moja pula 24 dni zostanie przeliczona na godziny i następnie pomniejszona o ww. 12 godzin?
  3. Czy pracę zdalną okazjonalną można wykorzystać "ciągiem" - bez przerw?
  4. Czy z pracy zdalnej okazjonalnej może skorzystać każdy pracownik?
  5. Czy jeśli zmienię pracodawcę w trakcie trwania roku kalendarzowego, otrzymam nową pulę 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej?
  6. Czy, jeśli częściowo wykonuję pracę zdalną na zasadach ogólnych, mogę złożyć wniosek o pracę zdalną okazjonalną?
  7. Czy wniosek o okazjonalną pracę zdalną trzeba uzasadniać?
  8. Czy pracodawca może odrzucić wniosek o pracę zdalną okazjonalną?
  9. Jak złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Praca zdalna okazjonalna - definicja

Praca zdalna okazjonalna to praca świadczona przez pracownika poza stałym miejscem wykonywania pracy. Praca zdalna okazjonalna może być świadczona na wniosek pracownika i ma charakter incydentalny.

Warunki regulujące kwestie okazjonalnej praca zdalnej opisują najnowsze nowelizacje przepisów kodeksu pracy.

W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca nie musi wdrażać w organizacji procedur regulujących jej świadczenie.

Praca zdalna okazjonalna – od kiedy?

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej okazjonalnej zaczęły obowiązywać 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna okazjonalna – wymiar

Inaczej niż w przypadku urlopu wypoczynkowego, wymiar pracy zdalnej jest dokładnie taki sam dla każdego pracownika i nie zależy od stażu pracy, okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym ani wymiaru czasu pracy pracownika.

Wymiar pracy zdalnej okazjonalnej wynosi 24 dni na rok kalendarzowy.

Praca zdalna okazjonalna - wniosek

Praca zdalna okazjonalna wymaga zgody pracodawcy. Pracownik może złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną, a pracodawca może przychylić się do takiego wniosku. Może, ale nie ma obowiązku wyrażenia zgody na pracę zdalną okazjonalną.

Wniosek o pracę zdalną okazjonalną pracownik może złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Wzór wniosku o okazjonalną pracę zdalną znajdziesz tutaj!

W związku z wymiarem pracy zdalnej okazjonalnej warto raz jeszcze zwrócić uwagę na dwa istotne fakty:

 1. Wymiar pracy zdalnej okazjonalnej jest taki sam bez względu na wymiar czasu pracy pracownika
 2. Mimo że prawo do pracy zdalnej okazjonalnej wchodzi w życie w trakcie trwania roku kalendarzowego, pracownikom przysługuje pełne 24 dni.

Pracodawca nie ma obowiązku przychylenia się do wniosku pracownika o okazjonalną pracę zdalną.

Elektroniczny wniosek o okazjonalną pracę zdalną

Praca zdalna okazjonalna - obowiązki pracodawcy

Praca zdalna okazjonalna, mimo że ma charakter incydentalny, nakłada na pracodawcę pewne obowiązki. Jest ich mniej niż w przypadku stałej pracy zdalnej.

W związku z pracą zdalną okazjonalną pracodawca jest zobowiązany do:

 • ustalenia sposobu porozumienia się z pracownikiem na odległość
 • zapoznania pracownika z procedurami związanymi z ochroną informacji, danych osobowych oraz procedurami RODO
 • oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą zdalną oraz opracowania zasad BHP niezbędnych do wykonywania pracy w takiej formie
 • równego traktowania i niedyskryminowania pracownika pracującego zdalnie.

Praca zdalna okazjonalna - pytania i odpowiedzi

Czy niewykorzystane dni z puli przyznanej na dany rok kalendarzowy przechodzą na rok następny?

Pula 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej przysługuje każdemu pracownikowi na rok kalendarzowy. Niewykorzystane dni przepadają, inaczej niż ma się to w przypadku urlopów wypoczynkowych.

Czy, jeśli zawnioskuję o pracę zdalną w dniu, w którym zgodnie z moim rozkładem pracy pracuję 12 godzin, moja pula 24 dni zostanie przeliczona na godziny i następnie pomniejszona o ww. 12 godzin?

Nie. Wymiar pracy zdalnej jest niezależny od wymiaru czasu (etat, 1/2 etatu itp.) oraz od rozkładu czasu pracy pracownika. Jeśli zgodnie z Twoim rozkładem czasu pracy danego dnia masz pracować 12 godzin i zawnioskujesz o pracę zdalną okazjonalną na ten dzień, z Twojej puli odjęty zostanie 1 dzień.

Czy pracę zdalną okazjonalną można wykorzystać "ciągiem" - bez przerw?

Limit na pracę zdalną okazjonalną jest przyznany w wymiarze rocznym. Przepisy nie regulują kiedy i na jaki okres pracownik może składać wniosek o pracę zdalną okazjonalną. Natomiast pracodawca może przygotować wewnętrzne regulacje określające zasady korzystania z pracy zdalnej okazjonalnej.

Czy z pracy zdalnej okazjonalnej może skorzystać każdy pracownik?

Jeżeli w danym przedsiębiorstwie/ firmie są stanowiska, które nie mogą świadczyć pracy zdalnej, pracodawca powinien uwzględnić odpowiedni zapis w regulaminie.

Czy jeśli zmienię pracodawcę w trakcie trwania roku kalendarzowego, otrzymam nową pulę 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej?

Otóż tak! W tej chwili ustawodawca nie zobowiązuje pracodawcy do umieszczania na świadectwie pracy informacji o wykorzystanych dniach pracy zdalnej okazjonalnej. W praktyce oznacza to, że podczas zmiany pracy w trakcie trwania roku kalendarzowego u nowego pracodawcy zaczynamy z pełną pulą 24 dni do wykorzystania na pracę zdalną okazjonalną.

Czy, jeśli częściowo wykonuję pracę zdalną na zasadach ogólnych, mogę złożyć wniosek o pracę zdalną okazjonalną?

Tak. Kodeks pracy nie zabrania wnioskowania o okazjonalną pracę zdalną pracownikowi, który częściowo świadczy pracę w trybie zdalnym na zasadach ogólnych.

Czy wniosek o okazjonalną pracę zdalną trzeba uzasadniać?

Nie, kodeks pracy nie nakłada na pracownika obowiązku uzasadniania wniosku o pracę zdalną.

Czy pracodawca może odrzucić wniosek o pracę zdalną okazjonalną?

Tak. Kodeks pracy nie nakłada na pracodawcy obowiązku akceptowania wniosków o pracę zdalną okazjonalną.

Jak złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wzór wniosku o pracę zdalną okazjonalną do druku znajdziesz tutaj. Elektronicznie wniosek możesz złożyć e-mailem lub korzystając z aplikacji, w której pracujesz na co dzień - mpFirma.

Okazjonalna praca zdalna może być doskonałym rozwiązaniem, kiedy z jakichś powodów musisz zostać w domu i jednocześnie jesteś w stanie pracować. Urlop zachowaj na czas, kiedy będziesz potrzebował odpocząć.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Aby Twoja firma mogła odnosić sukcesy

musisz wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia