|

Przedsiębiorca – kim jest?

Bo czy jest runmageddon wymagający bardziej niż prowadzenie firmy w Polsce? Otóż to! Kim jest przedsiębiorca? Czym mały przedsiębiorca różni się od średniego? Czy rolnik jest przedsiębiorcą? Co charakteryzuje działalność gospodarczą? Chcesz wiedzieć? Czytaj dalej!

 1. Przedsiębiorca – definicja
 2. Kto może mieć status przedsiębiorcy?
 3. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać status przedsiębiorcy?
  1. Jakie warunki musi spełnić działalność, aby być działalnością gospodarczą?
  2. Charakter zarobkowy
   1. Działalność gospodarcza jest wykonywana w sposób zorganizowany
   2. Działalność gospodarcza musi mieć ciągły charakter
  3. Ryzyko – różnica między przedsiębiorcą a pracownikiem
  4. Rodzaje działalności gospodarczej
 4. Czy rolnik może być przedsiębiorcą?
 5. Podział przedsiębiorców
  1. Kim jest średni przedsiębiorca?
  2. Kim jest mały przedsiębiorca?
  3. Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Przedsiębiorca – definicja

W polskim prawie spotkamy się z kilkoma definicjami przedsiębiorcy. Za podstawowe uważa się te zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004 nr 174 poz. 1807) oraz w kodeksie cywilnym (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Odwołując się do Ustawy z dnia 2 lipca o swobodzie gospodarczej, rozdz. 1. art. 4 wyjaśnijmy, kim jest przedsiębiorca:

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcą jest także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

Aby być uznanym za przedsiębiorcę trzeba prowadzić działalność gospodarczą i mieć swoje miejsce w rejestrze przedsiębiorców.

Kto może mieć status przedsiębiorcy?

Status przedsiębiorcy może osiągnąć:

· każdy pełnoletni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (jako osoba fizyczna)

· spółka akcyjna i spółka z o.o. – spółki kapitałowe prawa handlowego (jako osoby prawne)

· inna osoba prawna, np. spółdzielnia

· spółka jawna, spółka partnerska, spółka kapitałowa i inne osobowe spółki prawa handlowego (jako jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną).

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać status przedsiębiorcy?

Aby uzyskać status przedsiębiorcy ,wskazane wcześniej podmioty muszą wykonywać działalność gospodarczą.

Jakie warunki musi spełnić działalność, aby być działalnością gospodarczą?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, rozdz. 1. art. 2, aby działalność była uznana za działalność gospodarczą, musi mieć kilka cech, należą do nich:

· charakter zarobkowy

· zorganizowany sposób działania

· ciągłość działania

Charakter zarobkowy

Działalność gospodarczą prowadzimy w celu zarobienia pieniędzy…chociaż czasami bywa to trudne…

Działalność gospodarcza jest wykonywana w sposób zorganizowany

Podejmujemy pewne kroki, aby zorganizować naszą działalność – wynajmujemy lokal, kupujemy sprzęt, materiały, zatrudniamy ludzi.

Działalność gospodarcza musi mieć ciągły charakter

Działalność gospodarczej nie podejmujemy okazjonalnie ani jednorazowo.

Ryzyko – różnica między przedsiębiorcą a pracownikiem

Działalność gospodarczą każdy podmiot prowadzi we własnym imieniu na własny rachunek i na własne…ryzyko. I właśnie tym różni się przedsiębiorca od pracownika. Przedsiębiorca pracuje na swój rachunek i w swoim imieniu, ale też ryzykuje. Pracownik działa na rzecz przedsiębiorcy – buduje jego biznes w zamian nie musi ryzykować, np. swoim majątkiem.

Rodzaje działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza może być:

· wytwórcza

· budowlana

· handlowa

· usługowa

· związana z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin ze złóż.

Czy rolnik może być przedsiębiorcą?

Przedsiębiorcą może być osoba, która prowadzi działalność rolniczą, np. coś uprawia, zajmuje się hodowlą zwierząt, warzywnictwem, ogrodnictwem, leśnictwem itp. … oraz wynajmuje pokoje i sprzedaje posiłki – prowadzi agroturystykę.

Podział przedsiębiorców

Kim jest średni przedsiębiorca?

Średni przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 250 pracowników i osiąga roczny obrót netto do 50 milionów euro.

Kim jest mały przedsiębiorca?

Mały przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 50 pracowników osiąga roczny obrót netto do 10 milionów euro.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca zatrudnia mniej niż 10 pracowników i osiąga roczny obrót netto do 2 milionów euro.

Bycie przedsiębiorcą jest równoznaczne z rzeczywistym prowadzeniem działalności gospodarczej. Czy jest łatwo? Zdecydowanie nie, dlatego warto sobie pomóc, wybierając narzędzia ułatwiające prowadzenie firmy w Polsce. W końcu nie musisz znać się na wszystkim. Oprogramowanie zostaw nam.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Aby Twoja firma mogła odnosić sukcesy

musisz wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia