|

Rezygnacja z PPK – wzór wniosku

Chcesz zrezygnować z przynależności do PPK? Musisz złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Sprawdź, co powinno się znaleźć w deklaracji rezygnacji z PPK. Pobierz wzór deklaracji rezygnacji z PPK do druku!

 1. Co to jest PPK?
 2. Ile można zaoszczędzić w PPK?
 3. Czy pracodawca może nie wejść w program PPK?
 4. Czy trzeba się zgłosić do PPK?
 5. Jak zrezygnować z PPK?
 6. Rezygnacja z PPK – jak złożyć?
 7. Czy można odzyskać środki wpłacone na PPK?
  1. Rezygnacja z PPK – straty
 8. Rezygnacja z PPK 2023 – wzór pisma do pobrania
 9. Zrezygnowałem z PPK, czy mogę ponownie przystąpić do programu?

Co to jest PPK?

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe to program, w ramach którego pracownicy mogą oszczędzać dodatkowe środki na emeryturę.

PPK finansowane jest przez:

 • pracodawcę
 • pracownika
 • państwo.

Ile można zaoszczędzić w PPK?

Podstawowe wpłaty własne pracowników wynoszą 2% wynagrodzenia i są pobierane z wynagrodzenia automatycznie.

Przy podstawowych wpłatach własnych pracowników pracodawcy wynoszą środki w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

Państwo dokłada wpłaty powitalne i roczne finansowane z funduszu pracy.

Czy pracodawca może nie wejść w program PPK?

Nie. Każdy pracodawca, nawet taki, który zatrudnia tylko jednego pracownika, musi przystąpić do PPK.

Czy trzeba się zgłosić do PPK?

W zasadzie nie. Zatrudnieni w wieku 18-55 lat automatycznie stają się członkami PPK. Jeśli nie zrezygnują z PPK, ich zgłoszenia należy dokonać do 10 dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia.

Pracownik w wieku 55-70 lat może przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek.

Jak zrezygnować z PPK?

Aby zrezygnować z PPK, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek o rezygnacji z PPK jest ważny 4 lata. Oznacza to, że co 4 lata trzeba składać deklarację o rezygnacji z PPK.

1 kwietnia 2023 to najbliższy termin automatycznego wznowienia wpłat do PPK.

W związku z automatycznym wznowieniem wpłat do PPK, deklarację o rezygnacji z PPK można składać od 1 marca 2023r.

Kolejne następować będą co 4 lata.

Rezygnacja z PPK – jak złożyć?

Podczas składania rezygnacji z PPK obowiązują trzy zasady:

 • rezygnację z PPK należy złożyć **w formie pisemnej
 • dokument musi być podpisany przez pracownika
 • wniosek o rezygnację z PPK składamy u pracodawcy.

Pracodawca w terminie 7 dni musi poinformować instytucję prowadzącą rachunek PPK pracownika o rezygnacji z uczestnictwa w programie.

Czy można odzyskać środki wpłacone na PPK?

W miesiącu złożenia deklaracji nie dokonuje się wpłat do PPK. Jeśli wpłat dokonano w miesiącu złożenia deklaracji, zostaną zwrócone.

Rezygnacja z PPK – straty

Podpisanie oświadczenie o rezygnacji z PPK wiąże się z rezygnacją:

 • wpłaty powitalnej
 • wpłat rocznych
 • wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Rezygnacja z PPK 2023 – wzór pisma do pobrania

Deklaracja rezygnacji z PPK zawiera:

 • dane indentyfikacyjne pracownika
 • dane identyfikacyjne pracodawcy.

Pobierz deklarację rezygnacji z PPK – pdf

Pobierz deklarację rezygnacji z PPK – dokument tekstowy

Zrezygnowałem z PPK, czy mogę ponownie przystąpić do programu?

Tak. Dołączenie do PPK jest możliwe w każdym momencie. Wystarczy złożyć pisemną deklarację u pracodawcy.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Aby Twoja firma mogła odnosić sukcesy

musisz wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia