|

Umowa o pracę w 2023 roku – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2023

Nowy rok – nowe… zmiany w kodeksie pracy. Dowiedz się, jakie zmiany w umowie na okres próbny oraz na czas określony wejdą w życie wraz z 1 stycznia 2023r. Jakimi zasadami należy kierować się podczas składania i rozpatrywania wniosków o zmianę formy zatrudnienia oraz o ile wzrośnie płaca minimalna.

 1. Okres próbny a umowa o pracę na czas określony
  1. Ile może trwać okres próbny?
  2. Czy pracodawca może przedłużyć okres próbny?
  3. Urlop i zwolnienie lekarskie a okres próbny
  4. Czy po zakończeniu umowy na okres próbny można zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę na okres próbny?
 2. Wzrost płacy minimalnej
 3. Wypowiedzenie umowy na czas określony
 4. Wniosek o zmianę formy zatrudnienia

Okres próbny a umowa o pracę na czas określony

Współpraca między firmą a nowym pracownikiem najczęściej zaczyna się od zatrudnienia na okres próbny. To czas, w którym obie strony mają okazję upewnić się, czy naprawdę są zainteresowane współpracą.

Ile może trwać okres próbny?

Od 1 stycznia 2023r. długość okresu próbnego będzie ściśle związana z długością czasu, na jaki pracodawca planuje zatrudnić danego kandydata po pozytywnym przejściu okresu próbnego.

Umowa na okres próbny może być zwarta na:

 • 1 miesiąc – w przypadku planowanego zatrudnienia na okres krótszy niż 6 miesięcy
 • 2 miesiące – w przypadku planowanego zatrudnienia na okres dłuższy niż 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy
 • 3 miesiące – w przypadku planowanego zatrudnienia na okres 12 miesięcy i dłuższy.

Czy pracodawca może przedłużyć okres próbny?

To zależy.

 • Jeśli umowa na okres próbny zawarta została na 1 miesiąc lub na 2 miesiące, w uzasadnionych przypadkach pracodawca może przedłużyć umowę na okres próbny.

Umowa na okres próbny nie może być zawarta na czas dłuższy niż 3 miesiące.

 • Jeśli umowa na okres próbny została zawarta na 3 miesiące, pracodawca nie może przedłużyć okresu próbnego.

Urlop i zwolnienie lekarskie a okres próbny

Jeśli w czasie okresu próbnego pracownik będzie przebywał na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, wówczas okres próbny może zostać wydłużony proporcjonalnie do czasu nieobecności pracownika.

Czy po zakończeniu umowy na okres próbny można zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę na okres próbny?

Tak, jeśli nowa umowa na okres próbny wiąże się z nowym charakterem pracy – innym stanowiskiem. Jeśli stanowisko nie ulega zmianie, wówczas po umowie na okres próbny z pracownikiem można zawrzeć umowę na okres określony lub nieokreślony.

Wzrost płacy minimalnej

Wraz z 1 stycznia 2023r. planowane są podwyżki wynagrodzenia minimalnego:

 • płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł brutto; kolejna podwyżka wynagrodzenia minimalnego planowana jest na 1 lipca 2023
 • minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 22,80 zł za godzinę.

Wypowiedzenie umowy na czas określony

Pracodawca będzie miał obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony oraz powiadomienia o swoich planach organizacji związkowej.

Wniosek o zmianę formy zatrudnienia

Zatrudniony powyżej 6 miesięcy pracownik raz w roku będzie mógł złożyć wniosek o zmianę formy zatrudnienia. Wniosek może dotyczyć:

 • zmiany rodzaju umowy, np. z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony
 • zmianę wymiaru etatu
 • zmianę rodzaju wykonywanej pracy.

Taki wniosek pracownik może złożyć elektronicznie lub w formie papierowej. Co ważne, pracodawca jest zobowiązany do odpowiedzi na każdy wniosek oraz uzasadnienia ewentualnej odmowy.

Przy okazji omawiania zmian, jakie przedsiębiorcom i ich pracownikom przyniesie 2023r., warto wspomnieć, że to ostatnie 12 miesięcy na dostosowanie się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Na 1 stycznia 2024 r. planowana jest obligatoryjna obsługa KSeF.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Aby Twoja firma mogła odnosić sukcesy

musisz wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia