Tworzone przez nas aplikacje, zarówno te desktopowe jak i w wersjach mobilnych, adaptowane są każdorazowo do indywidualnych wymagań stawianych przez klienta.

Wynika to m.in. z faktu, że wśród partnerów handlowych BinSoft są przedstawiciele wielu branż, w których mamy do czynienia ze zróżnicowanymi, niekiedy bardzo specyficznymi wymogami operacyjnymi, regulacyjnymi czy wynikającymi z protokołów bezpieczeństwa. Także skala biznesu, jego terytorialny zasięg czy charakter asortymentu produktowego nie pozostają bez wpływu na dobór odpowiednich rozwiązań.

Dlatego idealnym rozwiązaniem oferowanym przez BinSoft jest modułowa konstrukcja naszych aplikacji, uzupełniona o opcje dodawania wtyczek oraz instalowania rozszerzeń. O najwyższą jakość tego typu pudełkowych rozwiązań dba dedykowany danemu klientowi zespół programistyczny.

W ramach indywidualnych wdrożeń każdorazowo rekomendujemy i merytorycznie uzasadniamy konieczność zastosowania konkretnych procedur i rozwiązań, aby finalny produkt w stu procentach był wydajny i bezpieczny w użytkowaniu.

Zwracamy również szczególną uwagę na to, aby aplikacja również w przyszłości, wraz z rozwojem technologii, mogła być aktualizowana do wyższych wersji czy rozbudowana o kolejne funkcjonalności.

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze atuty!